Adéla Grycmonová v Matematickém klokanovi přeskočila všech 856 soupeřů

I letos se naši studenti zapojili do celoevropské soutěže Matematický klokan a někteří se vklínili mezi 10 nejlepších řešitelů v našem okrese.

V kategorii Kadet se v okresním kole, jehož se zúčastnilo 857 žáků, umístil Marek KORTA z tercie na skvělém 7. místě. Bezkonkurenčně nejlepší ale byla v této kategorii Adéla Grycmonová z kvarty, která se umístila na 1. příčce!

Mezi středoškoláky jsme se také neztratili – v kategorii Student skončil Martin ADAMCZYK z oktávy na 7. místě ze 109 účastníků.

Všem řešitelům Matematického klokana děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za PK matematiky Mgr. Roman Krpec