Bleší trh se vydařil

Děkujeme všem, kteří přispěli svým nákupem či drobnostmi k prodeji! Výtěžek akce ve výši více než pět tisíc korun bude věnován na nákup krmiva a pomůcek do psího útulku.

Za organizátory Mgr. Lenka Chlopčíková

Bleší trh 2 Bleší trh 1

Bleší trh 3