Olympiáda z českého jazyka

Dne 11. prosince 2017 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z českého jazyka I. (tercie + kvarta) a II. (středoškoláci) kategorie. Z celkového počtu takřka 100 soutěžících si s mluvnickými a slohovými úkoly nejlépe poradili:

I. kategorie: II. kategorie:
Jana Menšíková G3.A Eva Zvárová G8.A
Anežka Drastichová G4.A Magdalena Sohrová G3.C

 
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů okresním kole 31. 1. a 1. 2. 2018

Za PK ČJL Mgr. Jana Bláhová