Český Puškin

Každý ho zná, nebo o něm určitě slyšel. Slavného Alexandra Sergejeviče Puškina si každoročně při příležitosti festivalu ARS POETICA Puškinův památník připomíná na více než sto přihlášených účinkujících včetně učitelského doprovodu. A letos tomu nebylo jinak.

Dne 10. 4. 2015, se pod záštitou České asociace rusistů, konala krajská přehlídka sólistů a kolektivů, kteří soutěžili v recitacích, ústních a hudebních projevech. Ve dvou kategoriích – základní školy a střední školy – se hodnotil výběr díla, jeho přednes, celkový projev soutěžícího a také zvládnutí jazykové stránky. A jak jsme dopadli my?

Naši školu reprezentovala dívka, která na co sáhne, to se ve zlato promění. Každý jistě ví, že mám na mysli Lucii Parmovou, žákyni 4. ročníku ekonomického lycea, která nechala trému doma a z velké konkurence, se písněmi „Smugljanka Moldavanka“ a „Oči čornyje“ prozpívala na krásné 2. místo v hudební kategorii středních škol. Krásná místa obsadili také paní Mgr. Svatava Rumpelová a Mgr. Martin Kolbábek, kteří nevystupovali, zato usedli na čestná místa porotců.

Lucii k umístění gratuluji, přeji hodně štěstí u maturity a mladším studentům štěstí a pevnou vůli při absolvování dalších ročníků této prestižní soutěže.

Petra Baronová, L4.B

Poslechněte si píseň Smugljanka Moldavanka v podání Lucie Parmové

ARS_Poetica_3 ARS_Poetica_4

ARS_Poetica_1 ARS_Poetica_2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *