Chemická a biologická olympiáda

Na naší škole se dne 18. 3. 2016 uskutečnilo školní kolo chemické olympiády kat. C, kterého se zúčastnily tři studentky ze třídy G6.A – Eliška Bialoňová, Taťána Kocurová a Eva Zvarová. Jedná se již o zkušené řešitelky CHO, které si vedly dobře v praktické i teoretické části. Konkurence je však veliká, a proto se podařilo do krajského kola postoupit pouze Evě Zvarové, kde se umístila na výborném 5. místě. Moc gratulujeme a za skvělou reprezentaci děkujeme.

Také biologická olympiáda nezůstala v tomto školním roce opomenuta. Školní kolo se konalo dne 25. 2. 2016 a jednalo se o nejvyšší kategorii A. Pět soutěžících Jana Lušňáková (G3.D), Dominik Mazurek (G3.D), Anna Keprdová (G7.A), Martin Starostka (G7.A) a Adéla Téglová (G7.A), si vyzkoušelo řešit zajímavé praktické i teoretické úlohy z různých biologických oblastí. I když se postup do dalšího kola nezdařil, určitě to nebyl ztracený čas. Všem zúčastněným děkujeme.

Za PK chemie a biologie Mgr. Martina Lišaníková