Ekonomický tým 2018

Každoročně se zástupci studentů 4. ročníku oboru obchodní akademie účastní krajského kola celostátní soutěže Ekonomický tým. Letošní pátý ročník „ET“ se konal 2. 10. 2018 opětovně na Obchodní akademii v Ostravě–Porubě a naši školu reprezentovaly dívky z O4.A – Kowolowská Terezie, Lichtblauová Tereza a Novická Adéla.

Tato soutěž je složena ze dvou disciplín:
– test z odborných znalostí (EKO, UCE, IT, všeobecného přehledu)
– prezentace ekonomického tématu.

Děvčata získala krásné 4. místo. Děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

Ing. Cieślarová Olga