Projekt Erasmus+ míří do finále

Přípravnými kurzy byl v tomto školním roce zahájen 2. běh projektu Erasmus+. Počátkem října začali studenti odborných zaměření, kteří uspěli ve výběrovém řízení (včetně náhradníků), navštěvovat přípravné kurzy na stáže v Irsku a v Německu. Praxe v zahraničí proběhnou i letos v termínu od 20. 1. do 9. 2. 2019 v irském Dublinu a v německém Northeimu. Do Irska vyjede 12 žáků a do Německa 7. Žáci třetího a čtvrtého ročníku, kteří se na praxe přihlásili, prošli výběrovým řízením a museli splnit určitá kritéria: vytvoření motivačního dopisu, vykazovat odpovídající prospěch v cizích jazycích a odborných předmětech, zapojovat se do života školy a v neposlední řadě nabídnut vlastní pracovní zkušenosti.

Až do prosince budou každé čtvrteční odpoledne probíhat kurzy zaměřené na odbornou, jazykovou a kulturní přípravu, ve kterých si žáci zvýší své odborné a jazykové kompetence pro výkon stáže v zahraniční firmě či podniku. Na začátku ledna bude společně s koordinátory v zahraničí každému vybranému studentovi přidělena určitá pracovní pozice ve firmě nebo na úřadě.

Konečný výběr žáků, kteří se praxe budou účastnit, provádějí lektoři ve spolupráci s třídními učiteli a učiteli odborných předmětů. Předpokladem je pravidelná docházka do kurzů, aktivní jazykové zapojení a osobní nasazení.

Za koordinační tým Mgr. Svatava Rumpelová