Exkurze do národního superpočítačového centra IT4Innovations v Ostravě

Dne 28. 4. 2016 se skupina 19 studentů oborů gymnázium a informační technologie zúčastnila exkurze do národního superpočítačového centra IT4Innovations na VŠB-TUO v Ostravě.

V rámci přibližně dvouhodinové prezentace nám vědecký ředitel Doc. Mgr. Vít Vondrák, Ph.D. a ředitel superpočítačových služeb Mgr. Branislav Jansík, Ph.D. představili superpočítače Salomon a Anselm včetně jejich nezbytné infrastruktury. Novější superpočítač Salomon má celkem 1008 výpočetních uzlů a je nyní 14. nejvýkonnějším počítačem v Evropě a na 48. místě v žebříčku TOP500 na světě.

Superpočítač Salomon podporuje různorodé vědecké projekty z mnoha oblastí, včetně kosmologie, astronomie, strukturálního inženýrství a mechaniky tekutých látek, geofyziky, klimatologie, biochemie, molekulárního modelování, plazmové a částicové fyziky, informatiky a aplikované matematiky.

Děkujeme oběma zaměstnancům centra za zasvěcený a poutavý výklad, prohlídku budovy a seznámení s možnostmi studia na VŠB-TUO v Ostravě.

Ing. Marta Slawinská

„Dozvěděli jsme se zajímavosti o ostravském superpočítači Salomon, jeho provozu a budově, ve které se nachází. Zaměstnanci nám ukázali, na jakém principu superpočítač funguje, z čeho se skládá a co je třeba k jeho provozu. Šanci podívat se na takový superpočítač nemá člověk každý den, proto jsme byli návštěvou superpočítačového centra velmi potěšeni. Děkujeme oběma zaměstnancům VŠB-TUO za zajímavé prezentace a paní profesorce Slawinské za organizaci exkurze.“

Jan Adamčík a Gabriela Muchová, G7.A

http://www.it4i.cz/