Exkurze do NsP Karviná-Ráj

V úterý 5. února 2019 se studenti biologického semináře třetích a čtvrtých ročníků oboru gymnázium sešli před branou Nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji, aby absolvovali exkurzi v tomto zdravotnickém zařízení. Během ní se měli možnost seznámit s prací zdravotnických pracovníků na jednotlivých odděleních karvinské nemocnice. Mimo jiné se naši studenti podívali se na operační sály, postupně navštívili centrální příjem pacientů, dětské, gynekologicko-porodnické, chirurgické, oční oddělení, dále oddělení klinické biochemie a oddělení radiodiagnostické. Na závěr při návštěvě hematologicko-transfuzního oddělení si plnoletí studenti mohli vyšetřením krve zjistit či ověřit svou krevní skupinu.

Po celou dobu exkurze se studentům velice ochotně věnovali pracovníci jednotlivých oddělení, za což jim patří naše velké poděkování. Stejně tak bychom rádi vyslovili obrovský dík náměstkyni nemocnice pro ošetřovatelskou péči, paní magistře Andree Kopáčkové, za pozvání a perfektní organizaci celé exkurze. Už teď se těšíme na další spolupráci a ještě jednou děkujeme.

Tato exkurze určitě pomohla rozšířit povědomí žáků o práci zdravotníků v mnoha zdravotnických profesích. Nabyté informace pak studenti jistě využijí při volbě dalšího studia na vysokých školách a následně svého budoucího povolání.

Za PK přírodních věd Mgr. Libor Šostok a Mgr. Milan Koch, Ph.D.