Informatický workshop na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity

Deset gymnazistů ze semináře informatiky zavítalo ve středu dne 6. 2. 2019 dopoledne na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity na workshop Tvorba dynamického webu v PHP.

Workshop vedli dva studenti doktorského studia Mgr. Martin Prášek a Mgr. Petr Raunigr. Po úvodním představení studijních oborů a jejich obsahové náplně se oba lektoři věnovali využití skriptovacího jazyka PHP při zpracování dat z webového formuláře včetně jejich uložení do databáze MySQL. Využili přitom multiplatformní softwarový balíček XAMPP, který na každém studentském počítači vytvoří lokální webový server pro vývoj a testování.

Ačkoliv se studenti v semináři informatiky doposud převážně věnovali programovacímu jazyku Python, pod odborným lektorským vedením se dokázali poměrně rychle adaptovat na jiný programovací jazyk a využili i svých základních znalostí značkovacího jazyka HTML 5 z minulého školního roku.

Děkujeme oběma lektorům, kteří naše gymnazisty zaujali srozumitelným výkladem ve zvladatelném tempu, příjemným vystupováním a průběžnou, ochotnou pomocí při ladění zdrojového kódu. Téma uplatnění PHP při tvorbě webových stránek také představuje užitečný vstupní bod pro navazující výuku v semináři informatiky ve 2. pololetí aktuálního školního roku.

Za PK informatiky Ing. Marta Slawinská