Jsme 2. nejaktivnější škola ve sběru elektrospotřebičů v Moravskoslezském kraji

V Ostravě 26. listopadu 2019 převzali vybraní žáci naší školy ocenění za sběr elektroodpadů. Hlavní zásluhu na tomto ocenění má pan Miloš Dulava, správce budovy, který za přispění žáku zaslal k ekologické recyklaci 895 kg elektrospotřebičů a získal tak pro naši školu druhé místo v kategorii velkých škol.

Do programu Recyklohraní, jehož cílem je vést mladou generaci k předcházení vzniku odpadů a učit ji třídit, je zapojeno přes 3 780 mateřských, základních a středních škol z celé České republiky. V Moravskoslezském kraji je 420 škol.

V tomto školním roce, chceme dále v třídění odpadů pokračovat a zároveň se zúčastnit sběru vyřazených elektrospotřebičů. Prosím doneste z domů vyřazený drobný elektroodpad (kulma, fén, mikrovlnka…) a vhoďte do červené popelnice, která bude u hlavního vchodu první týden v měsíci. V případě, že donesete jiný den, tak oslovte pana Dulavu, správce budovy.

Mgr. Lenka Zrubková