Youthpassy v rámci projektu Erasmus+ předány studentům

Ve dnech od 22. do 31. 8. 2019 se vybraných 7 studentů z naší školy účastnilo mezinárodního projektu v německém jazyce Jugendbegegnung Collegium Grafenbach 2019: Plastik Planet – Matěj Tydlačka, Kateřina Biernatová, Natália Springerová, Alexandra Kvaková, Karin Dugasová, Jana Menšíková, Tereza Podzemná (G5.A). Projekt probíhal pod záštitou programu Erasmus+ v rakouské horské vesnici Grafenbach, poblíž hlavního města Korutan Klagenfurtu.

Po absolvování pobytu získali studenti certifikát a ve čtvrtek 28. 11. 2019 obdrželi také z rukou pana ředitele ještě tzv. Youthpass Evropské unie. Youthpassem, tzv. pasem mladých, zajišťuje Evropská komise uznání doby strávené v zahraničí jako období neformálního vzdělávání a informálního učení.

Youthpass se skládá ze tří částí – potvrzení o pobytu a absolvování, hodnocení vedoucího projektu a poslední část zahrnuje veškeré kompetence, které studenti během pobytu získali (sociální, občanské, jazykové, digitální či kompetence k učení). Studenti si po dobu pobytu vedli tzv. deník v německém jazyce, který jim sloužil k vyplnění jejich vlastního Youthpassu. Každý Youthpass je tak díky třetí části samostatnou prací každého studenta.

Tento týden také studenti informovali v hodinách NJ o svém pobytu v Grafenbachu. Součástí prezentací byly také fotografie, videa z pobytu a prezentace vytvořena v online nástroji Padlet.

Ráda bych všem studentům poděkovala za šíření výsledků projektu Erasmus+ a za jejich aktivní účast.

Za PK Cizí jazyky Mgr. Petra Moskva