Konkurz pro Tebe aneb Jak se ucházet o pracovní pozici?

To si ve středu 9. 12. 2015 vyzkoušeli všichni žáci odborných oborů školy. Tuto nejvýznamnější akci pro naše žáky 4. ročníků oborů informační technologie, ekonomické lyceum, obchodní akademie a veřejnosprávní činnost připravili učitelé odborných předmětů za účasti pozvaných zástupců různých firem a organizací.

Letos se nám podařilo se zástupci dvanácti spolupracujících firem a organizací vytvořit 14 pracovních pozic, např. propagační referent, asistentka ředitele, Junior Marketing Specialist, obchodník s angličtinou, asistent do IT oddělení apod.

Uchazeči museli před samotným pohovorem poslat firmě svůj životopis a samozřejmě motivační dopis. Při samotném pohovoru, který probíhal u některých pozic i v angličtině nebo němčině, pak byli uchazeči konfrontováni s realitou, která u konkurzů probíhá. Všichni žáci po akci tvrdili, že tato zkušenost – kdy jim personalisty byly ihned vytknuty případné chyby – byla pro ně velkým přínosem.

Vedení školy touto cestou děkuje zástupcům všech zúčastněných firem a organizací a rovněž učitelům, kteří celou náročnou akci připravili.

Mgr. Pavel Kubínek, ředitel školy

KonkurzproTebe1 KonkurzproTebe2

KONKURZ PRO TEBE z pohledu žáků:

Dne 9. 12. 2015 se čtvrté ročníky naší školy zúčastnily KONKURZU PRO TEBE.

Věřím, že pro všechny to byl skvělý zážitek. Měli jsme možnost vyzkoušet si, jak probíhá skutečný přijímací pohovor. Naproti nám seděli personalisté z reálných firem, ptali se nás na různé otázky a dávali nám zajímavé úkoly. Těmito způsoby si pečlivě prověřili naše vlastnosti, dovednosti a schopnosti. Na konci konkurzu nám personalisté sdělili, v čem vynikáme, na čem musíme zapracovat, a co máme dělat pro to, abychom na skutečném přijímacím pohovoru byli úspěšní.

Díky této zkušenosti jsme tedy skvěle připraveni na to, s čím se na přijímacím pohovoru můžeme setkat. I přes všechny nervy a stres to byl opravdu neocenitelný zážitek a vřele všem doporučujeme se ho účastnit.

Třída O4. A

 

Tato akce dává možnost maturantům vyzkoušet si pracovní pohovor s personalisty různých firem. Z pohovorů jsme si odnesli nejen velmi cennou zkušenost, ale někteří i nabídku práce. Domnívám se, že mluvím za všechny své spolužáky, když řeknu, že se nám tato akce líbila a jsme rádi, že jsme dostali možnost vyzkoušet si, jak takový pohovor probíhá a na jaké otázky ze strany personalistů se připravit.

Ondřej Kawulok, L4.B

 

Konkurz pro Tebe aneb zkouška ohněm

Ve středu 9. prosince 2015 proběhl na naší škole již tradiční projekt s názvem „Konkurz pro Tebe,“ kterého se zúčastnilo více než 120 žáků ze 4. ročníků odborných oborů a 14 firem, které poskytly fiktivní pracovní místo.

Pro spoustu z nás to byla první možnost, jak se setkat s výběrovým řízením, i když v tomto případě bylo fiktivní. Dopředu jsme si zvolili pozici, která nás zaujala a na tu jsme si připravili životopisy, motivační dopisy a další potřebné přílohy, které byly podmínkou pro úspěšné absolvování pohovoru.

V náš den D jsme se sešli ve vestibulu budovy B, kde na nás čekali učitelé, kteří byli naší oporou u samotného výběrového řízení. V 9:00 proběhlo slavnostní zahájení, kde nám byli představeni zástupci všech firem a organizací. Po tomto zahájení jsme se odebrali do jednotlivých místností a první z nás šli před „potencionální zaměstnavatele.“

Pohovory trvaly zhruba 15 minut a konaly se celé dopoledne. Nejhorší na celém dni byla nervozita a nekonečné čekání na to, než přijdeme na řadu. Personalisté si nebrali servítky a padaly i otázky tzv. na tělo, tak jako při běžném výběrovém řízení.

Určitě jsme všichni ocenili rady personalistů, kteří nám na konci řekli chyby, kterých jsme se během konkurzů všichni dopouštěli a další věci, na které si máme dát při skutečném pohovoru pozor. Ti nejúspějšnějsí, kteří by ve skutečnosti při pohovoru obstáli a získali by místo, na které se hlásili, si odnesli ocenění v podobě slevové poukázky na nákup vstupenek do Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.

Tímto děkujeme celému vedení školy za skvělou příležitost a také všem personalistům firem a organizací za to, že vážili cestu a svůj čas na to, aby se tato akce mohla uskutečnit.

Za čtvrtý ročník Gabriela Benová a Kateřina Buříková, V4.B