Školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém

V úterý 8. 12. 2015 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém, které se zúčastnilo 10 soutěžících ze tříd G5.A, G6.A, G7.A a O3.A. Soutěžilo se v komunikaci na vylosované téma (tzv. párové zkoušení) a v popisu obrázku, soutěžící měli prokázat rozsah slovní zásoby a jak rychle a spontánně dokážou reagovat na dotazy partnera. A jak to vše dopadlo?

Umístění Jméno Třída
1. Adéla Danělišynová G5.A
2. Eliška Bialońová G6.A
3. Vanessa Vilhelmová G7.A

 
Všichni zúčastnění studenti získali za úspěšné absolvování školního kola blok a klíčenku („medaili“), první tři umístěné obdržely ještě další ceny.

Vítězka Adéla Danělišynová bude naši školu reprezentovat v krajském kole soutěže.

Za všechny zúčastněné Vanessa Vilhelmová, G7.A

Soutěž_JN