Konkurz pro Tebe

Naše tradiční akce pro žáky nejvyšších ročníků se letos uskutečnila 6. prosince 2016. Tato akce umožňuje maturantům vyzkoušet si nanečisto pracovní pohovor s personalisty různých firem. Letos se „Konkurzu pro Tebe“ zúčastnilo přes 100 maturantů a celkem 11 firem.

Žáci si předem vybrali pozici, která je zaujala a pro tu si připravili životopisy, motivační dopisy a další potřebné přílohy, které byly podmínkou pro úspěšné absolvování pohovoru.

V daný den se všichni účastníci sešli na slavnostním zahájení, kde byli představeni zástupci zúčastněných firem a organizací. Po zahájení se odebrali do jednotlivých místností k pohovorům. Velkým přínosem pro žáky byla zpětná vazba od personalistů, kteří jim doporučili, na co si dávat pozor při skutečném pohovoru, psaní životopisu a motivačního dopisu.

Mgr. Marcela Koutná

Fotogalerie ke zhlédnutí

Příspěvky zúčastněných žáků

Celá naše třída V4.A bez výjimky se zúčastnila Konkurzu pro Tebe. Ze začátku byli někteří žáci skeptičtí a nervózní, ale nebylo proč. Tato akce byla velmi dobře zorganizovaná. Přestože jsme museli čekat delší dobu, než jsme přišli na řadu, nevadilo nám to. I takové čekání se nám vyplatilo, protože jsme si všichni odnesli přínosné a užitečné informace. Naše třída byla rozdělena do čtyř firem a sklidili jsme velký úspěch. Ne vždy budeme mít možnost vyzkoušet si vše nanečisto, a proto jsme rádi, že nám tuto možnost škola poskytla. Dalším ročníkům vzkazujeme, aby se nebáli a nevzdávali nic předem. Možná zjistí, že na život dospělých jsou připraveni daleko lépe, než si myslí.

Dominika Božková V4.A

Měli jsme za úkol vybrat si firmu a pozici, která je nám nejbližší. Naším úkolem bylo zjistit si informace o firmě, do které jsme se přihlásili a splnit jejich požadavky. Před konkurzem jsme museli odeslat do požadovaného termínu strukturovaný životopis a motivační dopis. Personalisté a zástupci firem si nás zvali na pohovory, kde jsme odpovídali na otázky a plnili různé úkoly. Tato akce byla velice přínosná, vyzkoušeli jsme si pracovní pohovory nanečisto. Personalisté byli vstřícní, zhodnotili naše dovednosti a poradili nám, co bychom měli zlepšit. Určitě doporučujeme dalším ročníkům, aby se této akce zúčastnili, není nutné být nervózní nebo se zbytečně stresovat.

Paní personalistka byla velmi příjemná a na začátku nás seznámila s průběhem výběrového řízení. Na samotný pohovor jsme nečekali moc dlouho, nebo mi chvíle s přáteli zkracovala čekání. Personalistka nás vždy volala k sobě. Samotný pohovor byl velmi příjemný a klidný, objevil se i humor, který rozptýlil zbytky nervozity z místnosti. Profesorka, která vykonávala dozor, pohlcovala negativní energii a dodávala nám určité sebevědomí.

Po pohovorech následovalo zhodnocení, které neslo klady i zápory a rady k dalšímu pohovoru. Personalistka byla s námi všemi velmi spokojená, neměla k nám žádné výhrady, hlavně nás velmi chválila a zvolila tři uchazeče, které by teoreticky vzala do firmy. Poté si vzala slovo paní profesorka a zhodnotila naše dramatické dovednosti, a chyby, kterých se v českém jazyce při pohovoru nemáme dopouštět (gympl, obchodka, nashle).

Zpočátku jsem se „Konkurzu pro Tebe“ bála a čím víc se blížilo datum konání akce, tím víc jsem hledala skulinky, jak se z toho vymluvit. V den D jsem si řekla, že se této výzvě postavím čelem. Jen co jsem se blížila ke škole, hlavou mi běžely myšlenky typu, že se můžu pořád ještě rozhodnout jinak. Atmosféra v prostorách školy, kde jste čekali, než půjdete na řadu, byla dobrá, což mi opravdu pomohlo v mé situaci a velmi mě to překvapilo. Během pohovoru se mi líbilo, že personalistky nás chápou a snaží se nám pomoci i vytvořením klidnější atmosféry. Když jsem vyšla ze třídy, byla jsem ráda, že jsem to nevzdala. Je to pro mne velkým přínosem do budoucna a všem bych účast na pohovoru jen doporučila, protože jak se říká, štěstí přeje připraveným.

Žáci O4.A

Letošní ročník Konkurzu pro tebe byl ozvláštněn účastí tříd, které nemají specifické zaměření – gymnaziálních tříd. Otázkou je, zda přítomnost studentů se všeobecným vzděláním bylo přínosné, nebo ne. Na jednu stranu jsme získali cennou zkušenost, kterou sebou přináší pohovor s personalistou, v opozici stojí fakt, že naše vzdělání je komplexního charakteru, zaměřené spíše na přírodní vědu, a jak sami personalisté podotkli, takoví lidé pro jejich firmy přínosem nejsou. Tudíž zůstává názor spíše rozpačitý, než vyloženě kladný/záporný. Možná by stálo za zkoušku do příštích let, pokud se bude opět počítat s účastí gymnaziálních tříd, oslovit zástupce firem, jejichž nároky by byly potencionálně splnitelné studenty všeobecných gymnázií.

 Anna Keprdová G8.A

zahajeni2 zahajeni1