První místo v ekonomické soutěži DUEL

Karolína Hamplová, Gabriela Komínková a Radka Hanzlová, studentky třídy O4.A, oboru Obchodní akademie, se dne 2. 12. 2016 zúčastnily druhého ročníku ekonomické soutěže DUEL, kterou pořádala Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Týmy soutěžících měly za úkol zpracovat podnikatelský záměr fiktivní firmy, řešily případovou studii z účetnictví a své znalosti si ověřily testem z ekonomiky, účetnictví a daní a testem z oblasti financí. V konkurenci 11 škol Moravskoslezského kraje, na kterých se vyučuje obor Obchodní akademie, zvítězily studentky naší O4.A.

Karolíně, Gabriele a Radce blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších nejen studijních úspěchů.

Za PK ekonomických předmětů Ing. Ivana Brožíková, Ph.D.

diplom