Konkurz pro Tebe

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se žáci maturitních ročníků oborů Veřejnosprávní činnost, Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Informační technologie zúčastnili letos již tradiční akce Konkurz pro tebe. Jejím cílem bylo žákům ukázat, jak probíhají výběrová řízení na různé pracovní pozice v rámci soukromého i veřejného sektoru.

Konkurzem si prošli žáci pěti tříd, kterým jedenáct zaměstnavatelů nabízelo reálná pracovní místa s požadavky, které odpovídaly znalostem a schopnostem absolventa střední školy s maturitou. Celá akce byla slavnostně zahájena v 9 hodin ráno, v tělocvičně budovy B, kde proběhlo oficiální přivítání zástupců zaměstnavatelů a jejich představení žákům, kteří byli již seřazeni podle vybraných pozic. Poté se všichni přesunuli do připravených tříd a konkurzy započaly.

Samotná výběrová řízení měla různý průběh, dle požadavků samotných personalistů.

Já jsem se účastnil výběrového řízení na pozici asistenta advokáta JUDr. Vladimíra Farany. Jednotlivé pohovory byly individuální a na konci proběhlo společné vyhodnocení a vyhlášení „vítěze konkurzu“, kdy nám pan doktor sdělil, jak jsme si vedli, a doporučil, čeho se v budoucnu při opravdovém konkurzu vyvarovat, popřípadě co všechno je dobré udělat pro přípravu.

A právě závěrečné zhodnocení ze strany personalistů bylo určitě pro každého z nás velkým přínosem, protože při opravdovém konkurzu o zaměstnání se uchazeč v absolutní většině případů nikdy nedozví, co vlastně dělal špatně (samozřejmě kromě osob, které fatálně nesplňují požadavky na dané pracovní místo).

Pro mě osobně byla akce Konkurz pro tebe velkým přínosem, jelikož jsem měl šanci poznat, jak vypadá výběrové řízení v praxi a navíc po jeho absolvovaní vědět, jak jsem si vedl.

Existuje samozřejmě mnoho typů pohovorů, ať už individuálních, nebo společných, formou kladení otázek, nebo monologu, ale v jádru se všechny podobají a hlavně mají stejný účel – zjistit, zda jsem právě já pro danou pozici ten pravý. Nyní mám opět více znalostí a zkušeností k tomu, abych se v budoucnu co nejlépe snažil tím pravým být.

 Jakub Curylo, V4.A

Dne 4. 12. 2014 se již tradičně konal Konkurz pro tebe, kdy personalisté z 11 reálných firem, včetně vídeňské firmy LKW Walter, vyhlásili přijímací řízení a zaslali nabídku pracovních pozic, na které se žáci 4. ročníků hlásili.

Po slavnostním zahájení se žáci spolu s učiteli a personalisty odebrali do předem určených učeben, kde absolvovali pohovor. Na závěr každý personalista zhodnotil průběh, sdělil svůj dojem a dal každému pro příště pár rad.

Osobně neznám školu v kraji, která by něco takového pořádala a důkazem je i přítomnost televizních reportérů, kteří zde, na naší škole točili reportáž.  Je to výborná zkušenost a je skvělé, že nám naše škola poskytuje takové možnosti a praktické zkušenosti.

 Petra Baronová, L4. B

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *