Majáles 2017

Maturitní zkoušky již pomalu klepou na dveře a žáci posledních ročníků se pilně připravují. Ještě před tím, než naši alma mater definitivně opustí, je třeba se pořádně rozloučit. Největší akce školy – Studentský Majáles, pořádaný již dlouhá léta, je pro ně proto skvělou příležitostí. A nejen pro ně – ukázat se mohou všechny třídy, které nacvičí vystoupení na předem vylosované téma. Ta se tentokrát nesla v duchu literatury – maturanti vybrali stěžejní díla ze seznamu povinné četby.

V pátek 28. dubna 2017 tedy nastal den D, a od časných ranních hodin se maturanti v různých bizarních převlecích vydali do ulic, a „kasírovali“ kolemjdoucí – žádná koruna si před nimi nemohla být jistá. Dopoledním programem byla jednotlivá čísla maturitních tříd, jimiž nejen pobavili publikum, ale také poděkovali svým vyučujícím a předali žezlo nejstarších studentů na škole třetím ročníkům. Poté dostaly prostor ostatní třídy, počasí se ovšem letos rozhodlo, že po 14 letech konání pod širým nebem je potřeba celou akci trochu ozvláštnit. A tak jsme sešli ve velké tělocvičně naší školy, která svou rozlohou konkuruje náměstí, abychom mohli předvést naše ztvárnění vylosovaných knih. Atmosféře změna prostředí neubrala – spíše naopak, všichni jsme se navzájem podporovali (a díky dobré akustice náš potlesk a pískot vynikl).

Všechny třídy nakonec získaly nějaké to ocenění, ať už v podobě sladkostí, bowlingu, pizzy, dne výletu navíc, či tzv. Divoké karty (ve třídou zvolený den se nesmí písemně ani ústně zkoušet). Nejvíce úspěchu sklidily se svým představením tyto třídy:

1. G6.A – Robinson Crusoe – výhra sjezd řeky Olše
2. G5.A – Noc na Karlštejně – výhra šek na 1500 Kč + výlet
3. G3.D – Osudy dobrého vojáka Švejka – výhra šek na 1500 Kč + výlet

K majálesovému dni neodmyslitelně patří také fotbalový zápas Maturanti vs. Profesoři, a večerní diskotéka, které doplňují celý den oslav.

Za studenty Kateřina Eichlerová, G7.A

Komplexní fotogalerie ke zhlédnutí

Majales0 Majales1

Majales2