Miniturnaj žáků nižšího gymnázia ve florbalu

Jako náhradní program za sportovní hry se v úterý 5. 12. 2017 konal miniturnaj žáků primy – kvarty ve florbalu. Hrálo se systémem „každý s každým“. Z prvenství se nakonec radovalo družsto z G3.A, druzí byli kvartáni a třetí skončili hráči z primy. Nevděčné bramborové místo zbylo na žáky sekundy.

Děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Za PK TV Mgr. Kamil Šelong

Florbal_1 Florbal_2 Florbal_3

Florbal_4 Florbal_5 Florbal_6