Mobilní planetárium na naší škole

V pátek 18. 12. 2015 si žáci naší školy zpestřili výuku přírodních věd zhlédnutím filmu „Původ života“. Projekce proběhla netradiční formou přímo v budově školy díky mobilnímu planetáriu, které bylo nainstalováno v pohybovém sále. Studenti se tak mohli dozvědět nové informace o vzniku vesmíru, původu a vývoji života na naší Zemi a objevování možných mimozemských forem života. Informace načerpané z filmu pak prodiskutovali s vyučujícími přírodních věd.

Za PK přírodních věd Mgr. Libor Šostok