Školní kolo konverzační soutěže v jazyce ruském

Dne 17. 12. 2015 se konalo školní kolo konverzační soutěže v jazyce ruském, kterého se zúčastnilo šest žáků ve dvou kategoriích. Soutěž zahrnovala poslech, popis obrázku, vyprávění na dané téma a konverzaci s porotou. A jak to dopadlo?

Kategorie I. Kategorie II.
Pořadí Jméno Třída Jméno Třída
1. Lucie Sidzinová G5.A Kateřina Křístková O3.A
2. Aneta Kubalová G5.A Soňa Jelenová O3.A
3. Jakub Poláček G5.A Dominik Horzinka O3.A

 

Kateřina Křístková a Lucie Sidzinová budou naši školu reprezentovat v krajském kole. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů ve studiu jazyka ruského.

Mgr. Renata Adamcová, Mgr. Jitka Sekerová