Naši studenti se prosadili ve všech kategoriích Pythagoriády

I v letošním školním roce se někteří studenti primy, sekundy a tercie zúčastnili tradiční matematické soutěže Pythagoriáda.A ve všech třech věkových kategoriích má naše škola úspěšného řešitele okresního kola!

Denis MICHALČÍK (G2.A) se ve své kategorii umístil na 15. místě. Ještě většího úspěchu dosáhli sourozenci Kortovi – Marek KORTA (G3.A) figuruje na 5. místě a Lenka KORTOVÁ (G1.A) na 2. místě!

Všem třem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a těšíme se na další úspěchy v příštím školním roce…

Za PK matematiky Mgr. Roman Krpec