Kvartáni na geografickém kurzu v Beskydech

Ve čtvrtek a pátek v půli června, dne čtrnáctého a patnáctého, účastnili se žáci kvarty kursu geografického za dozoru pedagogického, jenž ztělesněn byl osobami profesorů Libora Šostoka a Lenky Chlopčíkové. Své místo kurs zaujal na chatě Hrádek, jež vzdálena jest asi tři kilometry od stejnojmenné obce.

Cesta na chatu se neobešla bez strastí, mezi něž patřilo nevlídné počasí a výluka na trati, jež zdržovala železniční provoz. Přesto cesta ubíhala v povznesené náladě veškerého žactva krom jednoho nešťastníka, kterýž si při vší své drzosti nevzal ruksaku a nedostatečně vybaven byl poslán exemplárně domů k dovybavení.

Den probíhal pak poplatně počasí a nevlídným přírodním podmínkám, ovšem i přesto nabyli žáci mnohých znalostí z oblasti kartografie či práce s GPS. Též nechyběla procházka k místní zvoničce. Na večer pak uspořádala se tancovačka při všech dobrých a počestných mravech účastníků.

Druhý den nesl se již v duchu dobrého počasí. Ráno započato bylo kvízem pojednávajícím o reáliích Slezských Beskyd, v nichž se Hrádek nachází. Pak následovalo vyklízení a ohodnocování jednotlivých cimer, načež se vše chystalo ke koncové soutěži.

Ta spočívala ve využití všech předtím osvojených věcí. S pomocí GPS hledaly se v keřích, pod stromy i jinde rozličné krabičky se souřadnicemi k další. Na konci této pouti čekala došedši dvojici odměna sladká.

Na kurs geografický budou žáci pro tyto podněty jistě rádi až do konce svých dnů vzpomínat.

Tadeáš Bednarz, G4.A

Fotogalerie ke zhlédnutí

 Geokurz