Návštěva německého divadelního představení na Ostravské univerzitě

Dne 7. 5. 2015 pořádala katedra germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity každoroční německé divadelní představení.Letos se ho zúčastnili studenti německého jazyka tříd G5.A a O3.A. Jednalo se o divadelní hru současného rakouského autora Daniela Glattauera: Wunderübung (Zázračné cvičení). Tato hra zatím nebyla do češtiny přeložena. Divadelní hru tedy studenti viděli v původním znění, tj. v německém jazyce, ale ve zkrácené verzi, aby jí lépe porozuměli. Studenti také před představením obdrželi glosář, aby porozuměli některým neznámým slovům, popř. novým slovním spojením. V hlavních rolích se vedle studentky germanistiky objevili také rodilí mluvčí. Námětem hry je příběh manželského páru, který kvůli manželské krizi navštíví psychoterapeuta, aby jim pomohl vyřešit jejich problémy. Během sezení musí manželé provádět různá sebepoznávací cvičení, která se jim vůbec nejeví jako prospěšná a napomáhající k vyřešení jejich problému. Vrcholem je pak totální selhání psychoterapeuta, které se v závěru ukáže jako hrané a jako promyšlená součást celé terapie.

Po představení se studenti zapojili do plodné diskuze s představiteli jednotlivých rolí, nejvíc studenty zajímala délka a také náročnost příprav celé divadelní hry. Výkony všech byly opravdu úžasné.  I přes náročný text si studenti celou akci skvěle užili.

 Už se všichni moc těšíme na další zajímavé divadelní představení, pořádané opět na katedře germanistiky FF OU.

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva