Ondřej Chlubna nás skvěle reprezentoval v přírodovědných olympiádách

Student kvinty Ondřej Chlubna naši školu skvěle reprezentoval v krajských kolech prestižních vědomostních soutěží.

V matematické olympiádě se umístil na 11. místě z celkového počtu 55 řešitelů.
Ve fyzikální olympiádě se zařadil na 14. místo z 56 zúčastněných řešitelů.

Gratulujeme k zařazení mezi úspěšné řešitele v obou soutěžích a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Za PK matematiky a přírodních věd Mgr. Roman Krpec a Mgr. Radim Trunkát