Třetí místo v krajském kole SOČ

Dne 9. 5. 2018 proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti v aule VŠB – TUO v Ostravě-Porubě.

Naší školu reprezentovalo družstvo z O3.A ve složení Pavla Rosová, Jakub Pilch a Dominika Žilíková s prací „Porovnání vybraných fast foodů“.

Družstvo v této soutěžní přehlídce získalo krásné třetí místo. Výše jmenovaným žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Ing. Cieślarová Olga

SOČ2 SOČ1 SOČ3