Přednáška spojená s exkurzí do firmy BTComp

V lednu a únoru 2020 se žáci T4.C v rámci projektové výuky zúčastnili přednášky spojené s exkurzí do IT firmy BTComputers sídlící v budově naší školy.

V přednáškové části představil majitel a jednatel pan Boris Otevřel svoji firmu BTComp. Žáky zajímala podstata 24leté úspěšné existence firmy BTComputers na orlovském trhu a okolí, ekonomické aspekty jejího fungování, způsob aktualizace zboží ve webové databázi, výběr zboží do obchodu i objednávky zboží dle přání zákazníka.

V rámci exkurze žáci zaplnili zákaznické prostory BTCompu, aby si prohlédli aktuální nabídku zboží, notebooků i servisní prostory. Děkujeme p. Otevřelovi za přínosnou přednášku i inspirující exkurzi ve své IT firmě a přejeme mu hodně spokojených zákazníků.

Ing. Marta Slawinská

Fotogalerie ke zhlédnutí