Úspěch našich žáků na Fyzikální olympiádě

V pátek 24. 1. 2020 se na ZŠ Borovského v Karviné konalo okresní kolo nejtěžší ze všech olympiád – Fyzikální olympiády. Žáci bojovali v kategorii osmých a devátých tříd a právě žáci tercie (8. třída ZŠ) zaznamenali největší úspěch.

Všichni tři reprezentanti byli úspěšnými řešiteli, Adam Prošek se dokonce umístil o jeden bod na krásném 2. místě. Na dělené 3. – 4. pozici se umístil Miloslav Hartl a krásné, hned 5. umístění brala Lenka Kortová.

Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a do dalších let přejeme mnoho úspěchů nejen ve fyzice.

Za PK přírodních věd Mgr. Radim Trunkát