Přírodovědně-technické poznávání Jihočeského kraje

Třídy třetích ročníků se v rámci projektu NatTech MSK vydaly na exkurzi do jižních Čech, která se konala 7. – 11. dubna. Jejím cílem bylo seznámení žáků s přírodními a technickými památkami Jihočeského kraje.

Na programu byla návštěva města Tábora a jeho historických podzemních chodeb, ve kterých kdysi přežívali samotní obyvatelé Tábora – husité. Druhý den jsme se vydali zhlédnout expozici státního zámku Hluboká a poté jsme pokračovali v cestě do Českých Budějovic. Navštívili jsme pivovar Budweiser Budvar, ve kterém jsme ochutnali nefiltrované pivo. Následující den se exkurze týkala vodní nádrže Lipno, kde jsme prošli i podzemí vodní elektrárny a byli obeznámeni s výrobou elektrické energie.

Abychom netrávili čas pouze ve městech, vydali jsme se ve čtvrtek dopoledna na naučnou stezku Povydří nadýchat se čerstvého vzduchu. Odpoledne jsme navštívili soukromou hvězdárnu starosty v Husinci. Pan starosta nám také předvedl na své zahradě model železnice.

Poslední den byl spíše odpočinkový. Projeli jsme se Jindřichohradeckou úzkokolejkou a na programu byla prohlídka renesančního města Telč. Exkurze jsme si velmi užili, mnohému se přiučili a domů se vraceli sice unavení, ale plní zážitků a příjemných vzpomínek.

Radim Mudra T3.C