Odborné stáže v Německu

Již počtvrté se vydali studenti naší školy na zkušenou do zahraničí, a to díky evropskému projektu Leonardo mobility. Jejich cesta za praxí vedla tentokrát do německého města Northeim ve spolkové zemi Niedersachsen.

Sedm studentek oborů Ekonomické lyceum a Obchodní akademie – B. Ficencová, D. Giraczková, D. Bajtková, V. Halašková, M. Izaiašová, I. Kovácsová a A. Uličná pracovaly po dobu 3 týdnů v různých podnicích a na úřadech. Nebyly samozřejmě vybrány jen tak náhodou. Musely během půl roku prokázat cílevědomost, vytrvalost a hlavně schopnost používat aktivně německý jazyk, a to nejen v průběhu běžné výuky, ale také ve speciálním přípravném kurzu. Ten se zaměřoval na jazykovou a kulturní přípravu a také na zprostředkování reálií Německa a probíhal od října do února.

Zahraniční odborné stáže se konaly v období od 16. 3. do 5. 4. Studentky pracovaly denně 6 hodin. A co dalšího ještě děvčata v průběhu těchto 3 týdnů v Německu absolvovala? V pracovním prostředí šlo především o komunikaci v cizím jazyce jak s kolegy, tak se zákazníky a občany na úřadě, o zpracování obchodní korespondence jako např. vyřizování poptávek, zakázek, dodávek a reklamací, třídění pošty, práce u pokladny, organizační a administrativní práce na PC, účtování a práce s interními programy a mnoho dalšího. Absolvovaly exkurze do sousedního města Göttingenu i vzdálenějšího přístavu Hamburk, důkladně poznaly město Northeim, život a kulturu obyvatel a hlavně si vyzkoušely na vlastní kůži, co se skrývá pod pojmem samostatnost.

O své zážitky a zkušenosti se podělí se svými spolužáky a žáky druhých ročníků na besedě dne 5. 5. v 13:45 v multimediální učebně v budově B.

Stáže studentů se mohly uskutečnit mimo jiné díky ochotě a pomoci naší zahraniční partnerské školy „Berufsbildende Schulen I Northeim“, která nám zajistila praktikantská místa. Spolupráce s ní probíhá již řadu let. Také naše škola je plnohodnotným partnerem v oblasti zahraničních výměnných stáží, neboť každým rokem zajišťujeme stáže pro německé praktikanty u nás ve firmách. Letos v únoru přijely 2 studentky z Northeimu a absolvovaly praxi ve firmě Siemens, a to také v rámci programu EU Leonardo mobility.

Mgr. Svatava Rumpelová

Koordinátorka projektu Leonardo