SDĚLENÍ ŘEDITELE ŠKOLY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Vážení rodiče,

vzhledem k množícím se dotazům vydávám toto sdělení.

Přijímací zkoušky (1. a jediný termín) pro uchazeče z 9. tříd 8. června 2020 a uchazeče z 5. tříd 9. června 2020 se konají podle plánu v hlavní budově školy na Masarykově tř. 1313 (vchod od rondelu). Platí všechny instrukce, které jste již obdrželi v pozvánce.

Vnitřní prostory školy jsou dennodenně dezinfikovány čistícími a dezinfekčními prostředky. Škola NENÍ v karanténě. V karanténě je 11 maturantů, jejichž spolužačka onemocněla Covidem – 19 a nakazila se mimo školu!

Na doporučení KHS bude ve středu 3. 6. 2020 provedena plošná a proti ohnisková polymerová dezinfekce všech prostor, kde se budou pohybovat uchazeči o studium a kde budou následně probíhat maturity.

Každý uchazeč musí před vstupem do školy odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které obdržel poštou spolu s organizačními pokyny pro uchazeče. Bez tohoto prohlášení nebude uchazeči vstup do školy k přijímacím zkouškám povolen. 

Mgr. Pavel Kubínek
ředitel