INFORMACE RODIČŮM A ŽÁKŮM K UKONČENÍ DRUHÉHO POLOLETÍ

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci související s nestandardním způsobem výuky, si Vás dovoluji tímto způsobem informovat o nejdůležitějších událostech spojených se závěrem školního roku. Vzhledem ke skutečnosti, že ministr školství stanovil termíny písemných maturitních zkoušek a termíny přijímacího řízení, bylo možné sestavit harmonogram konce druhého pololetí od 8. 6. 2020 na naší škole:

 • dne 8. 6. 2020 bude probíhat jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání
 • dne 9. 6. 2020 bude probíhat jednotná přijímací zkouška pro osmiletý obor vzdělání
 • ve dnech 10. – 12. 6.  2020 bude probíhat ústní maturitní zkouška maturitní třídy O4.A
 • ve dnech 10. – 15. 6.  2020 bude probíhat ústní maturitní zkouška maturitní třídy G8.A
 • od 15 . – 25. 6. 2020 se mohou žáci nematuritních ročníků účastnit nepovinných individuálních a skupinových konzultací, třídnických hodin podle dohody s vyučujícími daných předmětů. Hlavní vzdělávací aktivitou zůstává vzdělávání na dálku – distanční forma výuky
 • ve dnech 16. – 19. 6.  2020 bude probíhat ústní maturitní zkouška maturitní třídy G4.C a T4.C
 • ve dnech 22. – 25. 6.  2020 bude probíhat ústní maturitní zkouška maturitní třídy V4.A
 • ve čtvrtek 25. 6. 2020 bude uzavřena klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020
 • v pátek 26. 6. 2020 bude klasifikační porada
 • v pátek 26. 6. a v pondělí 29. 6. mohou proběhnout dle domluvy třídnické hodiny po skupinách
 • v úterý 30. 6. bude rozdáno vysvědčení po skupinách

Žáci školy budou za druhé pololetí školního roku 2019/2020 klasifikováni na základě Vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a metodiky MŠMT.

Pavel Kubínek, ředitel