Setkání zástupců vysokých škol s maturanty

S blížícím se pololetím vzrůstá obava všech maturantů, jakou vysokou, případně vyšší odbornou školu zvolit. Zvláště těžké je toto rozhodnutí pro gymnaziální třídy, které svým všeobecným vzděláním mají otevřené dveře téměř kamkoli. Brno, Olomouc, Ostrava nebo Praha? Medicína, technika či snad filozofie?

Z tohoto důvodu naše škola uspořádala setkání zástupců několika univerzit s námi, maturanty, a poskytla nám tak cenné informace, jak se říká, přímo ze zdroje. Zavítali k nám zástupci Ostravské univerzity, Vysoké školy báňské, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci i delegace VUT nebo Univerzity obrany. Prezentující byli často bývalými absolventy gymnázia, tudíž nechyběly školní vtípky či nestárnoucí hlášky pedagogů.

Každý si z toho dne odnesl něco: brožurku univerzity, zhrzené/nabyté sebevědomí, propisku nebo jako já, bonbónky Univerzity obrany (asi jediná věc, která je na studiu na této školy sladká). Avšak všichni se snad shodneme, že se jednalo o příjemnou zkušenost a jsme rádi, že nám byla nabídnuta.

Za maturitní ročníky Anna Keprdová, G8.A