„Ekonomové a ajťáci“ tvořili marketingovou kampaň pro českou výrobní společnost

Studenti studijních oborů Obchodní akademie a Informační technologie se dne 15. 12. 2016 zúčastnili soutěže Business Gate Solutions, kterou v karvinském podnikatelském centru Business Gate pořádala Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezské univerzity v Opavě.

Úkolem dvou soutěžních týmů bylo vytvořit marketingovou kampaň pro zadavatelskou českou výrobní společnost Moravec, s. r. o. Součástí marketingového projektu byla analýza trhu a konkurence a návrh marketingové kampaně za pomocí nástrojů marketingové komunikace. Tým soutěžících ve složení Jana Židková, Darina Matušinská, Kristýna Kunčická ze třídy O3.A a Roman Král a Ludvík Skála ze třídy T3.C se umístil v uvedené soutěži na 2. místě. Tým, který tvořili Barbora Skopalová, Dominika Cyříková ze třídy O3.A a Patrik Šoustek, Josef Šulej a Oldřich Dostal ze třídy T3.C, obsadil třetí místo.

Organizátorům soutěže děkujeme za vzácnou příležitost k využití získaných znalostí a dovednosti v praxi, ale také za jejich rozšíření v rámci tematických workshopů. Studentům blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně dalších nejen studijních úspěchů.

Za PK ekonomických předmětů Ing. Ivana Brožíková, Ph.D.