Simulované soudní řízení

Ve středu 26. února si naše třída V3.A zpestřila výuku práva formou simulovaného soudu.

Na začátku února jsme obdrželi soudní případ a rozdělili si role poškozené, obžalovaného, svědků, státních zástupců, soudců, obhájců a také soudních zapisovatelů. Měli jsme několik týdnů na seznámení se s rolí a osvojení postavy.
Jednalo o případ studenty Veroniky Jánské, která podala trestní oznámení na svého spolužáka Petra Kuruce za omezování osobní svobody, a to osaháváním na pánských záchodech.

V den konání simulovaného soudního řízení jsme školní aulu proměnili na soudní síň, ve které se po dobu dvou hodin odehrával soudní proces. V jeho rámci soudní senát vyslechl poškozenou i obžalovaného, předvolával svědky, právníci na obou stranách (žaloba i obhajoba) kladli svědkům doplňující otázky, zapisovatelky celý průběh pečlivě zaznamenávaly.

Po výpovědích se soudní senát odebral k poradě a následně vynesl rozsudek, kterým rozhodl ve prospěch poškozené a odsoudil obžalovaného k podmíněnému trestu odnětí svobody.

Jelikož jsme studenty veřejné správy, tak tato forma výuky byla velice přínosná. Sami jsme si mohli vyzkoušet jaké to je, být účastníky soudního řízení alespoň na pár hodin.

Tímto děkujeme paní zástupkyni Ing. Daniele Požárové a Ing. Kataríně Bialońové za netradiční zpestření výuky.

Za třídu V3.A Kristýna Kašperková

Fotogalerie ke zhlédnutí