Den s překladem na Ostravské univerzitě

V úterý 10. 3. 2020 se patnáct studentek a studentů ze tříd G3.C, G4.C a sexty zúčastnilo vyhodnocení překladatelské soutěže pořádané Ostravskou univerzitou. V letošním ročníku se sešlo 168 soutěžních překladů z několika jazyků, největší konkurence byla v jazyce anglickém. Studenti si mohli k překladu zvolit text literární nebo neliterární, po vyhodnocení obdrželi opravený překlad s komentářem. Dle slov paní prorektorky Mgr. Renáty Tomáškové, Dr. byly překlady na vysoké úrovni. Oceněným studentům z celé republiky předal drobné ceny a diplomy děkan FF OU doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D. V rámci dopoledního programu byly připraveny zajímavé přednášky vyučujících působících na univerzitách v oboru překladatelství i překladatelů v praxi, odpoledne následovaly workshopy a dílny. Pro naše studentky a studenty byla účast na této soutěži přínosem nejen tím, že se podívali na akademickou půdu a setkali se se zajímavými lidmi, ale také se překladem zdokonalili nejen v anglickém, německém, ruském ale i českém jazyce.

Mgr. Klára Zegzulková, Mgr. Jitka Sekerová

Fotogalerie ke zhlédnutí