Školní kolo dějepisné olympiády

Dne 21. listopadu 2018 proběhlo na naší škole školní kolo 48. ročníku Dějepisné olympiády na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. Školního kola se zúčastnilo celkem osmnáct žáků tříd G3.A a G4.A. Nejúspěšnějším řešitelem školního kola se nakonec stal Aleš Gottwald z kvarty, který nás bude reprezentovat v okresním kole. Děkuje všem účastníkům a gratulujeme vítězi.

Mgr. Marek Zágora