Školní kolo zeměpisné olympiády

Ve čtvrtek 28. 1. 2016 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády pro studenty primy. První místo a postup do okresního kola vybojovala Klára Marcalíková. Druhý byl Aleš Gottwald a třetí Marek Korta.

Ve čtvrtek 11. 2. 2016 se uskutečnila zeměpisná olympiáda pro studenty vyšších ročníků školy. Nejúspěšnější při řešení úloh byla Eliška Bialońová ze sexty, která společně s druhým Radkem Burou z G 3.D postupuje do okresního kola. Třetí příčku obsadil Dominik Šeruda z G 1.C.

Vítězům blahopřeji a všem ostatním děkuji za účast.

Za kabinet zeměpisu Mgr. Lenka Chlopčíková