Smíšený pěvecký sbor GOA v Praze

V sobotu 14. 11. 2015 jsme se s naším sborem vyrazili do Prahy, abychom si v předvečer oslav Dne studentstva zazpívali společně s dalšími pěti sbory velkolepou skladbu Carla Orffa Carmina Burana. Z hlavního nádraží v Praze jsme dále pokračovali městskou hromadnou dopravou do Prahy-Radotína, kde jsme byli ubytovaní na místním gymnáziu. Večer nás čekala příjemná procházka noční Prahou, kterou jsme zakončili zpěvem na nádvoří Pražského hradu.

Druhý den ráno naše cesta směřovala do centra Prahy, kde jsme po celé tři hodiny v rámci volného programu mohli obdivovat krásy hlavního města. Poté nás ale čekaly perné dva dny, kdy jsme na společných zkouškách s ostatními pěveckými sbory secvičovali Carminu Buranu.

Samotný koncert se konal v krásných prostorách Betlémské kaple. Nově vzniklý více než stočlenný sbor řídil Libor Sládek z pražského pěveckého sboru Besharmonie. Betlémská kaple byla posluchači zaplněna do posledního místečka, atmosféra byla naprosto úžasná! Diváci nešetřili potleskem, a i když jsme se vraceli zpět unavení a po více než hodinovém koncertu a celodenním stání jsme necítili nohy, doufáme, že se podobná akce nekonala naposledy.

Viktorie Doubková, G4.A

Praha4 Praha1

Praha2 Praha3