Jazykově vzdělávací pobyt v Německu v rámci Výzvy č. 56

Ve dnech 9. – 14. listopadu 2015 se 30 studentů naší školy zúčastnilo jazykově-vzdělávacího pobytu v Německu. V rámci Výzvy č. 56 v oblasti zvyšování kvality ve vzdělání navštívili vybraní žáci tříd G5.A, G6.A, G7.A, V2.A, O2.A, O3.A, T2.C nejen hlavní město SRN Berlín, ale také Postupim a Drážďany. Tento pobyt byl z větší části hrazen z fondů Evropské unie, z menší části studenty. Program spojený s výlety do sousedních spolkových zemí – Braniborska a Saska byl zaměřen zejména na prohlídku nejznámějších míst v Berlíně. Součástí pobytu byla návštěva lokalit spjatých s reáliemi a historií dané země – Muzeum Dungeon, East Side Gallery, Říšský sněm, Památník Berlínské zdi, Muzeum státní bezpečnosti, Památník padlých, Památník obětem holocaustu, Muzeum hygieny v Drážďanech, Cecilienhof v Postupimi atd. Během pobytu studenti rovněž absolvovali odpolední výuku německého jazyka, která probíhala v jazykové škole GLS v centru Berlína. Výuka byla rozložena do tří dnů (10. – 12. 11. 2015) v odpoledních hodinách (15:00 – 18:15) s hodinovou dotací 12 hod (1 hod. = 45 min). Třicet účastníků pobytu bylo rozděleno do 3 jazykových skupin po 10 studentech na základě předběžného testu (online test), tedy podle jejich jazykových schopností a dovedností (jazyková úroveň CEFR A1- A2). Kurz se zaměřoval na nácvik a prohloubení všech 4 jazykových dovedností – poslechu s porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní. V kurzu byla probírána také témata týkající se reálií německy mluvících zemí s důrazem na hlavní město Berlín. V hodinách byly použity komunikativní, také ale audio vizuální a globálně strukturální metody výuky jazyka. Studenti byli spokojeni s prací lektorů a obsahem daného kurzu. Vyzdvihovali hlavně připravenost lektorů v jednotlivých hodinách, vstřícnost, trpělivost a přátelskou atmosféru v kurzu. Hodiny byly dynamické díky zakomponování různých her, kvízů nebo zpívání písniček. Každý student obdržel po absolvování jazykového kurzu certifikát jazykové školy GLS.

Za PK německého jazyka Mgr. Petra Moskva

Dojmy našich studentů

Co se nám opravdu líbilo? Brandenburská brána, která je symbolem Berlína. Uneseni jsme byli z budovy Říšského sněmu (Reichstag), z jejíž prosklené kupole jsme mohli vidět celé město. Prohlídka Berlínského Dungeonu nám umožnila podívat se zblízka na 700 let berlínské historie, což jsme si pořádně užili. Atmosféru zpestřovali i skvělí herci, kteří na nás občas nečekaně vybafli. Z výšky 365 m jsme si mohli prohlédnout Berlín ještě jednou, a to ze známé televizní věže, která se během hodiny otočí o 360 stupňů. Všem památkám jsme se obdivovali při plavbě lodí po Sprévě. V nedaleké Postupimi se nachází zámek Fridricha Velikého s nádhernou zahradou Park Sancoussi. Další zastávkou bylo STASI muzeum, tj. zachovalé vězení německé státní bezpečnosti, kde jsme se dozvěděli, jak těžký život zažívali političtí vězni v době bývalého komunistického režimu. Součástí zájezdu byl rovněž třídenní kurz němčiny v jazykové škole, kde jsme trávili 4 hodiny denně s rodilými mluvčími, a tím si vylepšili naši němčinu. Po dokončení jsme obdrželi certifikát za absolvování kurzu německého jazyka. Poslední den jsme se jeli podívat do Drážďan, kde jsme navštívili Muzeum hygieny, ve kterém jsme měli možnost nahlédnout podrobně do lidského těla, interaktivní hry byly fakt skvělé! Zájezd do Berlína se velice vydařil a moc se nám zde líbilo. Měli jsme možnost se podívat na nová místa, poznat nové lidi a komunikovat v cizích jazycích. Moc jsme si to užili. Moc děkujeme za skvělou organizaci našim paním učitelkám, panu průvodci a moc se těšíme na další podobné akce – nejlépe ještě v tomto školním roce!

Za G5.A Liliana Mihalcsaková a Kristýna Mihalová

Fotogalerie z exkurze ke zhlédnutí

Nemecko

LOGO

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.