Sněženky a machři

Lyžařský výcvik gymnaziálních tříd G5.A a G1.C konaný od 21. 2. – 26. 2. 2016 na Štědrákové Lhotě byl mimořádně vydařený. Na začátku bylo všechno jinak – sjezdovka bez sněhu, teplo, déšť, ubytování podle slov studentů „nic moc.“ Ovšem vše se rázem změnilo – hned v pondělí lyžování na Bukové hoře, super svah i přes velké množství lidí, v úterý přespolní závod a návštěva kravína, poté opékání špekáčků u sjezdovky, středa, čtvrtek opět celodenní lyžování. Večer se studenti dobře bavili, po přednáškách měli soutěže, zpěv u kytary a celý týden byl zakončen diskotékou. Kurz jsem nazvala sněženky a machři, nejen proto, že jsme potkali Vikiho Cabadaje, ale i proto, že na horách začaly kvést sněženky a všichni studenti byli opravdu machři. Musím všechny pochválit a poděkovat jim za skvělou reprezentaci naší školy ve vzorném chování a příjemném vystupování.

Mgr. Blanka Buzková, vedoucí kurzu

Fotogalerie z kurzu ke zhlédnutí

Sněženky a Machři