Úspěch v překladatelské soutěži NJ pro studenty SŠ

Dne 20. 4. 2015 se zúčastnili vybraní žáci naší školy v rámci Česko-německých dnů Kulturpunkt 2015 v Ostravě návštěvy katedry germanistiky FF OU a také překladatelského workshopu a následně literárního happeningu studentů katedry germanistiky „Literatura na pochodu“.

Při této příležitosti proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší překlad studentů SŠ“. Do soutěže se zapojilo 27 studentů Moravskoslezského regionu. K překladu z NJ do ČJ měli studenti na výběr tři různé texty – bulvární novinový článek, pohádku bratří Grimmů s názvem „Hurleburlebutz“ a ukázku z románu mladé rakouské autorky, jejíž hlavní hrdinka jako teenagerka cizího původu zažívá problémy s integrací v rakouské společnosti. U všech textů bylo náročné zachovat jazykový styl (hovorový jazyk, prvky slangu). Přeložit některá slova správně bylo doslova mravenčí prací. Pokud si student nedohledal na internetu některé souvislosti, nepohnul se z místa.

Naši studenti obsadili v první oceněné pětici studentů hned dvě první místa – Gabriela Muchová a Vanessa Vilhelmová (G6.A), v druhé oceněné pětici nejlepších překladů byly oceněny překlady Terezy Hruškové a Adély Téglové (G6.A) a Kristýny Brevčinské (G7.A) Všichni účastníci získali také od katedry germanistiky písemné zhodnocení svých překladů (jazykový posudek práce). Vzhledem k tomu, že se do soutěže zapojila i jazyková gymnázia s rozšířenou výukou NJ, je výkon našich studentů o to víc skvělý. Těší nás jejich obrovská motivace a přejeme jim další úspěchy v podobných soutěžích!

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva

Dojmy studentů

Tereza Hrušková: Moc se mi celý den líbil, jak prohlídka katedry, tak možnost vyzkoušet si překladatelské kabiny, tak i překladatelský workshop. Překvapilo mě, jak mají skvěle vybavenou knihovnu se studovnou pro germanistická studia přímo v budově školy. V knihovně jsme měla dokonce možnost si vyhledat některé informace, které potřebuji do jiného německého projektu.

Adéla Téglová: Překladatelský workshop byl velice zdařilý, viděli jsme, jaké jsou další možnosti překládání a kam se tento obor ubírá. Příjemným překvapením pro mne byla literatura na pochodu. Básně Christiana Morgensterna byly skvěle dramaticky ztvárněny studenty FF OU. Už se těšíme, že si něco obdobného vyzkoušíme i v hodinách NJ.

workshop1 workshop2

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *