Úspěchy v celostátní soutěži v účetnictví Má dáti – Dal 2017

Ve dnech 25. a 26. ledna 2017 se konal již 11. ročník celostátní soutěže v účetnictví MÁ DÁTI – DAL 2017. Místem konání je každoročně SVŠE Znojmo. Soutěže se zúčastnilo celkem 90 studentů ze 46 škol. Naší školu reprezentovaly studentky 4. ročníku oboru obchodní akademie, vítězky školního kola soutěže Má dáti – Dal, Radka Hanzlová a Gabriela Komínková.

První den odpoledne probíhala tzv. „certifikovaná část“. Studenti účtovali příklady z jednotlivých oblastí finančního účetnictví. Tato část trvala 4 hodiny. Celkem mohli získat 100 bodů. Radka získala 90 bodů a Gabriela 94,5 bodu. Vzhledem k tomu, že obě získaly více jak 60 bodů, obdrží od SVŠE Znojmo osvědčení o úspěšném vykonání certifikační zkoušky z účetnictví.

Druhý den dopoledne řešili studenti elektronický test, který obsahoval 100 znalostních otázek. Maximálně mohli získat 50 bodů. Radka získala 38,45, Gabriela 42,65.

V celkovém hodnocení studentů se Gabriela Komínková umístila na 4. místě a domů si odvezla jednu z 10 věcných cen. Radka Hanzlová se umístila na 17. místě.

Kromě studentů byly hodnoceny i školy a naše škola, díky výsledkům Radky a Gabriely, se umístila na 3 místě. Gábině a Radce děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

Za PK odborných předmětů Ing. Halina Rajnochová

Znojmo2  Znojmo1

 Znojmo