Videoexkurze do Superpočítačového centra v Ostravě

Dne 30. 9. 2020 odpoledne se naše třída T3.C zúčastnila úplně první dvouhodinové videoexkurze do Superpočítačového centra v Ostravě IT4Innovations ve formě videokonference. Bylo to možné díky internetovému připojení a moderním technologiím na naší škole.

S vědeckým ředitelem Superpočítačového centra IT4Innovations jsme prošli vše od parkoviště, přes serverovny až po chladící věže a náhradní napájení. Řekl nám, že se na tom opravdu nedají hrát hry, že je takový projekt velice cenově náročný a taky, že se podílí na velmi důležitých projektech jako například výzkum nových léků a protilátek. Cílem pro zajištění maximální dostupnosti na trhu je provést velmi složité výpočty v co nejkratším čase a za  nejmenší možné finanční náklady. Spolupracují s mnoha firmami od Blenderu po Seznam. Nakonec jsme panu řediteli poděkovali za zajímavou online přednášku s prezentací a šli spokojeně domů.

Videoexkurzi jsme si moc užili a doufáme, že zažijeme ještě spoustu dalších akcí podobného typu.
Děkujeme p. učitelkám M. Slawinské a M. Szypkové za realizaci tohoto projektu.

Za třídu T3.C Antonín Pavlík a Karolína Tatarková

Fotky z videokonference