Vítězství v ekonomické soutěži DUEL

Studenti oboru Obchodní akademie obsadili 1. místo v ekonomické soutěži DUEL – studenti versus daně, účetnictví, finance, ekonomika, legislativa.

Daniela Melišová, Tereza Daníšková a Kristýna Švecová, studentky oboru Obchodní akademie.se 27. 11. 2020 zúčastnily šestého ročníku ekonomické soutěže DUEL, kterou pořádala Katedra účetnictví a daní, Katedra financí a Katedra podnikohospodářská Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava. Týmy soutěžících zpracovaly podnikatelský záměr fiktivní firmy, řešily případovou studii z účetnictví a své znalosti si ověřily testem z ekonomiky, účetnictví a daní a z oblasti financí.

Daniele, Terezce a Kristýnce blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších nejen studijních úspěchů.

Za PK EKO Ing. Ivana Brožíková