Výtěžek z blešího trhu byl věnován potřebným

Konec školního roku byl ověnčen příjemnou událostí. Naše škola věnovala výtěžek z „blešího trhu“ potřebným. Finanční částku ve výši 2000,- Kč jsme věnovali Středisku volného času Spirála na nákup glazur do vypalovací pece pro důchodce. Částkou 5000,- Kč jsme obdarovali Psí útulek v Orlové, jehož zaměstnanci zakoupí barvy, štětce a další materiál na obnovu a zhotovení klecí pro psí miláčky. Obě organizace měly očividnou radost z našich darů a děkují všem, kteří, byť malou částkou, se na výběru peněz podíleli.

Za tělocvikáře Mgr. Lenka Chlopčíková a Mgr. Kamil Šelong

Orlová1 Orlová2