Žáci oboru IT absolvovali workshop na téma Fake News

V úterý 26. listopadu 2019 přijeli na naši školu 4 zástupci firmy Tieto Ostrava s připraveným workshopem na téma Fake News pro žáky 3. a 4. ročníku studijního oboru informační technologie.

Po úvodním vzájemném představení se lektoři na konkrétních příkladech věnovali různým Fake News, rozpoznání jejich typických znaků a tématu kritického myšlení včetně ověřování informačních zdrojů. Po vysvětlení problematiky byli žáci rozděleni do několika skupin a obdrželi různé druhy tištěných zpráv. Jejich úkolem bylo rozhodnout, která z nich je fake a která nikoliv včetně zdůvodnění.

V závěru lektoři reagovali na dotazy žáků na téma odborné praxe, počítačových sítí a nabídli žákům možnost exkurze do sídla firmy Tieto v Ostravě.

Ing. Marta Slawinská, Ing. Marie Szypková

Fotogalerie ke zhlédnutí