Žáci primy vyzpívali zlaté pásmo

Na začátku školního roku nám paní učitelka Rašíková sdělila, že umíme hezky zpívat, a navrhla nám, že nás přihlásí do regionální soutěže dětských pěveckých sborů. Souhlasili jsme, ale nevěděli jsme, co nás čeká.

V hudební výchově jsme rozděleni na poloviny, proto bylo pro nás nacvičování velmi komplikované. Ale zvládli jsme to! Nastal den D. Před naším vystoupením jsme byli hodně nervózní. Paní konferenciérka nás uvedla slovy: „Toto není sbor, ale celá jedna třída orlovského gymnázia.“ Odzpívali jsme připravený program, jak nejlépe jsme uměli, ani jsme nečekali na vyhlášení výsledků a šli jsme domů.

Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že jsme si svým výkonem vyzpívali zlaté pásmo! Byli jsme šťastní a děkujeme paní učitelce Rašíkové, že nás tak dobře připravila. Velkou radost měla i naše paní učitelka třídní a za naši snahu nám upekla výborný dort.

Žáci G1.A

DiplomPrima