1. místo v soutěži Dramatizace německého textu

Ve středu 30. ledna 2019 se na katedře germanistiky Filozofické fakulty Slezské Univerzity v Opavě zúčastnily dva týmy našich němčinářů německé soutěže „Dramawettbewerb“. Úkolem bylo vybrat si ze dvou textů ten, který je víc oslovil a připravit si krátkou scénku na výchozí text.

V konkurenci 18 týmů z celého regionu, včetně škol s bilingvní výukou, celou soutěž vyhráli a dobyli tak úžasné 1. místo právě naši studenti Kateřina Urbanová a Radim Urban z G7.A.

Druhý tým, David Červeňák (V4.A) a Míša Řepecká (O2.A) se bohužel neumístil, nicméně vzhledem k jejich vystoupení a bujarému veselí v sále po celou dobu přednesu předpokládáme, že uvízli těsně pod stupínky vítězů. Škoda, že se neuděluje cena diváků, určitě by ji získali!

Děkujeme Mgr. Jitce Sekerové za doprovod a Mgr. Petře Moskvě za přípravu žáků na soutěž.

Za zúčastněné studenty Radim Urban, G7.A