Česko-německé setkání mladých, Orlová 2016

Pod názvem Moje-tvoje-naše minulost, společně vstříc budoucnosti se ve dnech 2. – 6. 5. 2016 uskutečnilo v Orlové setkání pětadvaceti mladých lidí z ČR a SRN, které proběhlo pod záštitou Česko-německého koordinačního centra TANDEM a Česko-německého fondu budoucnosti. Mladí lidé se během vzájemného setkání zaměřili na poznání života lidí v multikulturní společnosti dříve a dnes – tedy života lidí od období před 2. světovou válkou až po současnost. Komunikačním jazykem projektu byla němčina.

Obsah projektu: Orlová a okolí je příhraniční oblast, kde se mluvilo a mluví několika jazyky (např. polsky, německy, slovensky), historicky se tu prolínají různé kultury (židovská, romská…). Po jejich stopách se mladí lidé vydali, především však po stopách německých, českých a židovských obyvatel. Na příkladech dřívějšího společného soužití jednotlivých národností v této lokalitě došlo pak také ke konfrontaci názorů. Díky týdennímu soužití prožitému na vlastní kůži (studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách) se mladí zároveň učili toleranci a solidaritě.

Návštěvou památných míst (muzea, Památník životické tragédie, Židovský hřbitov v Ostravě, kameny zesnulých – tzv. Stolpersteine, památník obětem Stalag – bývalý zatajecký tábor atd.), mladí lidé aktivně zjišťovali informace o životě v našem regionu a jak soužití s německou, židovskou či českou menšinou probíhalo. Cílem interkulturních workshopů pak bylo přispět nejen k vyrovnávání se s vlastní (někdy nepříjemnou) historií národa, ale také se nad vším zamyslet z evropského pohledu a podpořit výměnu názorů ohledně rasismu, neonacionalismu či neofašismu (celková radikalizace společnosti). Každá (smíšená) skupina se pokusila vytvořit malého česko-německého průvodce o multikulturním setkání dnes a svou práci pak předvedla na závěrečné prezentaci pomocí aplikace Padlet. Mladí lidé tak měli možnost vyměnit si zkušenosti, způsoby uměleckého vyjádření, poznat odlišné kultury a předvést vše, co se společně naučili.

Za PK NJ Mgr. Petra Moskva

V týdnu od 2.-6.května nás navštívili němečtí studenti z města Siegen. Příjezd proběhl v rámci pondělního odpoledne. Naše nové známé jsme přivítali občerstvením a úvodní prezentací o České republice následovanou seznamovacími hrami pod vedením dvou animátorek z TANDEMu. Večer proběhl v duchu přivítání v hostitelských rodinách a odebráním se do postele po dlouhé cestě.

V úterý dopoledne jsme se sešli ve škole, kde jsme začali náš projekt na téma „Meine-deine-unsere Geschichte, gemeinsam der Zukunft entgegen.“ česky „Moje-tvoje-naše minulost, společně vstříc budoucnosti“. Pracovali jsme v aplikaci Padlet a prohlédli si výstavu, kterou nachystali naši spolužáci z dějepisného semináře třetího ročníku pod vedením Mgr. Jeřábkové. Odpoledne jsme jeli nejprve do Památníku životické tragédie, poté do Českého Těšína, kde jsme navštívili studentskou kavárnu Noiva. Před ní se nachází památný kámen obyvatelce tohoto domu v druhé světové válce, která byla deportována do koncentračního tábora. Večer jsme byli na bowlingu.

Ve středu jsme hned z rána vyrazili do muzea Tatry v Kopřivnici a následně do blízkého Štramberka, kde jsme navštívili pekárnu štramberských uší a arboretum. Odpoledne jsme se zúčastnili exkurze ve výrobně arménského medového dortu Marlenka s výkladem a ochutnávkou.

Ve čtvrtek jsme strávili celý den v Ostravě. Začali jsme prohlídkou města z radniční věže a pak jsme cestou na oběd hledali v ostravských ulicích památné kameny židovským obětem války. Odpoledne jsme se vydali do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice, kde se nám velmi líbilo.

V pátek jsme zůstali ve škole a dokončovali projekt, který jsme následně prezentovali. Němečtí studenti ještě pro nás měli prezentaci o své zemi, městě a škole, kde studují. Po obědě jsme je doprovodili na nádraží do Bohumína, kde se nám všem celkem těžko loučilo.

Celý týden se nám velmi líbil, viděli jsme mnoho zajímavých míst, procvičili si znalosti cizích jazyků a poznali nové kamarády. Děkujeme paní profesorce Moskvě, která tento projekt zorganizovala.

Matěj Škerko a Eliška Bialońová, G6.A

Videoreportáž z TV Polar

Fotogalerie a videa ke zhlédnutí

Projekt Siegen

Logo2

Logo1